Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam

NAME OF AUTHOR(S):

Aušra Kurienė

NAME OF PUBLISHER:

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Švietimo aprūpinimo centras, Vilnius, 2007

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Fizinis, psichologinis ir seksualinis smurtas, vaikas, nepriežiūra,patyčios, pagalba

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Young People, specialistai.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Knygoje labai glaustai ir aiškiai pasakojama apie rimtus, skaudžius ir labai svarbius dalykus. Tai knyga apie smurtą. Knyga skirta patiriantiems smurtą mokykloje ar šeimoje, kenčiantiems ir neišdrįsusiems ieškoti pagalbos. Knyga skirta žinantiems, kad jų draugas skriaudžiamas, tačiau nežinančiam kur kreiptis ir padėti draugui. Knygoje gausu faktų, pavyzdžių apie psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtą, apie smurtą internete. Knygoje daug patarimų kaip vaikui išmokti būti atsargiam ir saugiam, vaikai informuojami kaip ir kur smurtą patyręs vaikas gali ieškoti pagalbos.
Yra patarimų kaip saugiai naudotis internetu, pateiktos internetinės nuorodos apie pagalbą teikiančias institucijas, jų telefonai.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Ši knyga pasirinkta, nes:
1) domiuosi patyčiomis, kaip reiškiniu;
2) domiuosi patyčiomis, priekabiavimu kaip socialinio darbo atstovė;
3) domiuosi patyčiomis, kaip darbuotojas, dirbantis ugdymo įstaigoje;
4) domiuosi naujomis pagalbos mokiniui formomis.
Knyga pasirinkta kaip rekomendacinė priemonė, kuri sudeda pagrindinius kirčius kalbant su vaikais apie smurtą ir prievartą. Ji gana paprasta, ją galima rekomenduoti skaityti patiems vaikams.
Smurtas didžiausia XXI amžiaus problema. Smurtauja ne tik vaikai, bet dažnai rankas pakelia ir suaugę. Vaikams čia aiškinama, kad smurtauti gali ir suaugusieji, net ir patys artimiausi žmonės. Knygelėje kalbama ne tik apie smurtą mokykloje, bet ir apie smurtą namuose, internete.
Knyga gera tuo, kad vaikai yra mokomi atskirti smurto rūšis. Labai dažnai vaikas net nesuvokia, kad jis yra išnaudojamas, kad jam kenkiama, ypač, kai yra kalbama apie nepriežiūrą. Dažnas vaikas, net nesupranta, kad yra paliekamas likimo valiai.
Ši knygelė skirta ne tik vaikams, kuriuos skriaudžia, bet ir tiems, kurie yra tik girdėję apie smurtą. Ši knygelė skirta tam, kad vaikas įsidrąsintų ir netylėtų, kad sugebėtų padėti į bėdą patekusiam draugui. Tai vertingas vaikui skirtos informacijos šaltinis, kuriame papildomai pateikiamos nuorodos į kitas lietuvių kalba išleistas knygas bei interneto svetaines.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Šiaulių „Rasos“ pagrindinė mokykla
Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it