Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos patvirtinimo.

NAME OF AUTHOR(S):

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NAME OF PUBLISHER:

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Vaikas, rizika, smurtautojas, prevencija, profesinė kompetencija

DOCUMENT TYPOLOGY:

Nutarimas/Programa

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Šiame Lietuvos respublikos vyriausybės nutarime pateikiamos nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos bendrosios nuostatos, aplinkos analizė, programos tikslai ir uždaviniai, siekiami rezultatai ir vertinimo kriterijai, programos įgyvendinimo priemonės.
Bendrosiose nuostatose pristatoma programos paskirtis, atskleidžiamos su šia tema siejamos sąvokos.
Aplinkos analizėje pristatomas temos aktualumas ir reikšmė: aptariama smurto situacija Lietuvoje, jos paplitimo tendencijos. Pateikiami vaiko teisių apsaugos tarnybų, informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenys apie vaikus patyrusius smurtą bei jiems ir jų šeimų nariams suteiktą nemokamą socialinę, medicininę, teisinę ir psichologinę kompleksinę pagalbą.
Dokumente galima susipažinti su numatytomis priemonėmis, kurios padės įgyvendinti 2008-2010 metų programą: įvairios akcijos, projektai, specialistų rengimas, įvairūs mokymai, išleidžiamos metodinės rekomendacijos, nemokamų pagalbos telefono linijų diegimas, pagalbos centrų steigimas.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šis dokumentas pasirinktas todėl, kad jame išsamiai pristatoma nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programa, kuri aktuali ir mūsų institucijai. Ypatingas dėmesys skiriamas aplinkos analizei, kurioje labai plačiai aptariama šiandieninė Lietuvos situacija, vertinant smurtą Lietuvoje – kaip socialinį reiškinį. Pateikiami reikšmingi duomenys apie 2005-2007 metų programos įgyvendinimą bei jos pasiektus rezultatus.
Nutarimo priede smulkiai ir konkrečiai aprašoma, kokios priemonės numatomos kiekvienam programos uždaviniui įgyvendinti. Galima pastebėti, kad programai įgyvendinti yra įtraukta labai daug ir įvairių institucijų, kurios prisideda prie smurto prieš vaikus prevencijos. Visų šių institucijų veikla dubliuojasi, pasikartoja ir nemaža tikimybė nesulaukti norimo rezultato. Programoje IV skyriuje įvardinti siekiami rezultatai ir vertinimo kriterijai tačiau neaiškios atsiskaitymo formos, kaip pamatysime galutinį rezultatą, naudą konkrečiam vaikui.

WHERE TO FIND IT:

www.vpc.lt/doc_files/programu_atask/smurto%20_progr.doc

PDF OF THE PUBLICATION:

25 LR vyriausybes nutarimas.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Šiaulių „Rasos“ pagrindinė mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it