Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Mokykla gali įveikti patyčias
Rekomendacijos mokytojams

NAME OF AUTHOR(S):

Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionienė

NAME OF PUBLISHER:

Švietimo aprūpinimo centras

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Patyčios, vaikas, prevencija, programos, mokykla, rekomendacijos

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Teachers.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Knygoje pateikiamos ir išsamiai analizuojamos patyčių situacijos mokyklose, jų pasekmės aukai, skriaudėjams ir psichologiniam mokyklos klimatui. Taip pat išsamiai aprašomi patyčių prevencijos programos principai ir pateikiamos rekomendacijos mokytojams, kaip vykdyti patyčių prevenciją mokyklos lygiu, klasės lygiu ir individualiu lygiu. Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai supažindinami su praktiniais patarimais, kaip atpažinti patyčias, kaip reaguoti į patyčias ir kaip įtraukti mokinius į patyčių mažinimo procesą.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Knygoje pateikiama išsami informacija apie patyčias kaip reiškinį mokykloje, labai aiškiai aprašomi patyčių prevencijos programos principai, pateikiami būdai, kaip vykdyti patyčių prevenciją mokyklos, klasės ir individualiu lygiu. Tai informatyvi pagalbinė priemonė mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams vykdant patyčių prevenciją. Rekomendacijas ir praktinius patarimus mokytojai gali pritaikyti savo kasdieniniame darbe.

PDF OF THE PUBLICATION:

30 Mokykla gali iveikti patycias.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it