Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Agresivitatea in scoala

NAME OF AUTHOR(S):

Havirneanu Cornel, Șoitu Laurențiu

NAME OF PUBLISHER:

Institutul European

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Agresivitate în școală

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Agresivitatea in scoala ilustrează atît multiplele interacţiuni cît şi
efectele diverse, la nivelul elevilor şi profesorilor. A vorbi despre
agresivitate ca fenomen cu semnificaţii strict negative şi, mai ales, ca
exclusiv dependent de subiectul devenit agresiv este un demers
limitativ, cel puţin din perspectiva educaţiei. Ca urmare, volumul are
în vedere structurile psihologice fundamentale şi, pe acest temei,
mediul de formare a conduitelor agresive.

Operaţia de identificare a principalilor responsabili ai acestor
atitudini şi comportamente este realizată în capitolul I, în care se
demonstreaza că, înainte de orice, există agresivitatea indiferenţei
tuturor actorilor educaţiei. Copilul creşte în medii la nivelul cărora
indiferenţa este cel mai mare duşman al educaţiei pentru toleranţă,
pentru respectul de sine şi de celalalt, al educaţiei pentru drepturile
inalienabile ale omului şi mediului.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Nu a fost niciodată uşor de obţinut consensul asupra sintagmei
care defineşte un univers în stare de continuă devenire, aşa cum este
cel al copilului, dar cu atît mai dificil este acum cînd, prin multiple
mijloace de comunicare în masă ori de intervenţie comunitară,
imaginea principalelor instituţii educative - şcoala şi familia - a suferit
transformari radicale, impunîndu-li-se reguli care le deschid şi le cer
transparenţa, acolo unde erau autonome şi suverane, dar le şi conferă
mai multă valoare ca elemente componente ale unui sistem educativ
tot mai coerent şi mai bine articulat.

Responsabilitatea şcolii şi familiei nu mai este îndeajuns
pentru a da socoteală de reuşitele generaţiilor în plan profesional şi
social. Multitudinea interdependenţelor face ca cele două instituţii să
piardă din autonomie, dar să şi să cedeze din răspundere altor centre
socializatoare, cu putere educogenă.

Această carte este foarte importantă pentru că tratează problemele de actualitate dintr-un plan educațional iar nivelul de analiză este unul care răspunde unor standarde foarte ridicate.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it