Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Strategia Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar

NAME OF AUTHOR(S):

Direcția Generală Management Învățământ Preuniversitar

NAME OF PUBLISHER:

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Agresivitate în școli, strategie națională

DOCUMENT TYPOLOGY:

Legislative document

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Anexa la OMECT nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
Materialul este preluat şi adaptat pe baza studiului „Violenţa în şcoală” elaborat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, lucrare realizată şi publicată cu sprijinul financiar al Reprezentanţei UNICEF în România.
Documentul are două mari părți importante. În prima parte se referă la fenomenul violenței școlare urmărind două aspecte principale: principalele forme și cauze ale violenței în mediul școlar și argumente în favoarea necesității elaborării strategiei naționale privind reducerea fenomenului violenței în unitățile de învățământ preuniversitar. A doua parte este structurată în patru părți, și anume: Principii, acțiuni și recomandări generale referitoare la prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar; Rolul și funcțiile instituțiilor din cadrul sistemului educativ, referitoare la reducerea fenomenului violenței; Modelul planului operațional minimal al unităților școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar și Anexele.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Acest document relevă faptul că la nivel de Minister există un semnal de alarmă cu privire la situația violenței în școli, și mai mult decât atât, că primii pași au fost făcuți. Acești primi pași se referă la conștientizarea problemei și încercarea rezolvării ei prin intermediul unor măsuri dorite a fi implementate.
Tot conținutul acestui document se bazează pe studiul efectuat de către Institutul de Științe ale Educației.
Acest document poate avea un impact mai mare deoarece Ministerul are posibilitatea de a face anumite prevederi obligatorii pentru toate instituțiile de învățământ preuniversitar.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it