Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Violența în școală

NAME OF AUTHOR(S):

Florentina Anghel, Magdalena Balica, Ciprian Fartușnic, Irina Horga, Mihaela Ionescu, Mihaela Jigău, Aurora Liiceanu, Andreea Măruțescu, Doina Săucan, Lucian Voinea

NAME OF PUBLISHER:

Editura ALPHA MDN

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Violența în școală

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Studiul de fata si-a propus sa ofere o imagine asupra dimensiunii fenomenului de violenta în scoala româneasca, identificând, totodata, cauzele si factorii care îl determina. De asemenea, studiul propune atentiei organismelor responsabile si societatii civile un set de recomandari privind ameliorarea si preventia violentei în scoala.
Demersul investigativ privind fenomenul de violenta scolara a utilizat o strategie complexa de cercetare, care a îmbinat atât metode cantitative de cercetare, cât si metode calitative.
Pentru a putea identifica fenomenele de violenta si formele sale de manifestare, precum si cauzele si solutiile posibile de prevenire si interventie s-a încercat să se surprindă reprezentarile diferitilor actori ai comunitatii educative – manageri scolari, cadre didactice, inspectori scolari, ale altor factori responsabili – reprezentanti ai politiei, precum si ale parintilor si elevilor. Ca urmare, în cadrul cercetarii au fost utilizate multiple esantioane si loturi de investigatie.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Acest studiu raspunde unei nevoi de cunoastere a dimensiunii, formelor de manifestare sicauzelor fenomenului de violenta scolara, necesara elaborarii unor strategii de prevenire si ameliorare. Cercetarea este, astfel, un pas absolut necesar, un argument util în vederea sensibilizarii unui public cât mai larg şi o condiţie a mobilizării resurselor în vederea abordării violenţei în şcoala.
Obiectivele cercetării au fost următoarele:
- Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţă în şcoală;
- Identificarea situaţiilor de violenţă şcolară şi elaborarea unei tipologii a fenomenului;
- Identificarea cauzelor generatoare ale violenţei în şcoală;
- Elaborarea unui set de recomandări, destinate cadrelor didactice şi părinţilor, cu scopul deameliorare a fenomenului violenţei în şcoală.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it