Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Dimensiuni psihologice și sociale și tipologii ale violenței umane. Violența în spațiul școlar. Înțelegeri, forme, cause.

NAME OF AUTHOR(S):

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia „Salvaţi Copiii”

NAME OF PUBLISHER:

-

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Violența în spațiul școlar, forme, cauze

DOCUMENT TYPOLOGY:

Course

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Această unitate de lectură este o selecție de texte realizată pe baza a două doumente de referință ale cursului: Studiul privind Violența în scoală si Ghidul privind prevenirea si combaterea violenței în scoală, realizate de Institutul de Stiințe ale EducaŃiei cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România.

Cu ce forme de violență ne întâlnim în scoli, care sunt cauzele care determină violența scolară, de ce unii copii adoptă modalități de comportament violent în relațiile lor cu colegii, cu prietenii, cu profesorii, cu părinții, de ce unii profesori instituie relații de putere, exprimate prin violență la adresa elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie să găsim răspunsuri pentru a asigura în scoli un climat pozitiv si pentru a ține sub control violența interpersonală.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Sensibilizarea față de fenomenul violenței scolare ar trebui, firesc, să ducă la cresterea eforturilor depuse pentru ameliorarea situației prezente. În acest sens, țara noastră trebuie să se implice în prevenirea si combaterea violenței, în general, si a celei scolare, în special, si să dispună de o cunoastere la nivel național a fenomenului violenței scolare.

Tocmai lucrurile la care se invită sunt acoperite de această unitate de curs. Din această perspectivă importanța acestui material este una crescută.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it