Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Abordare psihologică a fenomenului violenței școlare

NAME OF AUTHOR(S):

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia „Salvaţi Copiii”

NAME OF PUBLISHER:

-

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Violența școlară, abordare psihologică

DOCUMENT TYPOLOGY:

Course

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

În documentul de față regăsim tratate trei teme: Surse de violență în școală, Violența școlară și cetățenia democratică și Violența școlară și educația interculturală.

În prima parte se dezvoltă idei care au legătură cu violența profesorilor față de elevi, cauzele compoertamentului inadecvat al cadrelor didactice, mediul școlar ca un mediu generator de violență și nu în ultimul rând despre elevul violent, care sunt caracteristicile individuale.
În a doua parte se insistă asupra drepturile copilului în școala democratică.
În ultima parte sunt tratate idei care țin de discriminare si rasism la adresa romilor și medierea conflictelor între elevi de către elevi.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Acest document este foarte important pentru tema violenței școlare deoarece prezintă pe larg trei mari direcții de abordare a problemei. Dacă avem în vedere scopul redactării și instituțiile care au participat la elaborarea lui, acest document este cu atât mai important și folositor.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it