Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Indicatori și strategii de monitorizare a violenței școlare

NAME OF AUTHOR(S):

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia „Salvaţi Copiii”

NAME OF PUBLISHER:

-

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Violența școlară

DOCUMENT TYPOLOGY:

Course

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

21 - 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

În cuprinsul materialului regăsim tratate două mari teme: Indicatori privind monitorizarea și evaluarea fenomenelor de violență școlară și Strategii de monitorizare a fenomenelor de violență școlară. Ambele teme sunt extrem de importante și mai puțin tratate în literatura de specialitate.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Materialul de faţă oferă informaţii cu privire la sistemul de indicatori de monitorizare a violenţei şcolare, precum şi resursele necesare utilizării acestuia. De asemenea, se regăsesc detalii relevante referitoare la strategiile de colectare a datelor privind fenomenele violente şi sugestii despre raportarea unor asfel de incidente.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it