Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Refuzul elevilor de a comunica la ore

NAME OF AUTHOR(S):

Cîmpean Cristina Mihaela

NAME OF PUBLISHER:

-

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Comportamentul elevilor

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Cum trebuie acționat, în momentele în care este planificată predarea frontală,cu elevele şi elevii care împiedică desfăşurarea orei, şi anume sub forma ,,vorbăriei”, sau nu o stimulează, şi anume prin forma ,,tăcerii?” la lucrul în echipă sau individual. Ambele fenomene pun profesorul în dificultate atunci când trebuie să stabilească în faza finală o notă pentru colaborarea orală.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

În cadrul acestui material autoarea tratează o anumită porțiune din marea bucată a violenței școlare, și anume violența care vine dinspre elev și este canalizată către professor. Odată cu aceasta trebuie avut în vedere și efectul imediat, și anume repercusiunile acestor acțiuni asupra notei elevilor.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it