Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje

NAME OF AUTHOR(S):

Rasa Erentaitė ir kt.

NAME OF PUBLISHER:

Tarptautinė migracijos organizacija, Vilniaus biuras; VĮ “Vaiko namas”; Pilietinių iniciatyvų centras.

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

vaikai, smurtas, prievarta

DOCUMENT TYPOLOGY:

Book

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Knygoje “Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje” pateikiamos metodinės rekomendacijos mokytojams socialiniams pedagogams, klasės auklėtojams apie tai, kaip įspėti jaunus žmones apie prekybos žmonėmis grėsmes.
Su jaunais žmonėmis dirbantys specialistai čia ras informaciją apie nelegalaus darbo pavojus, prekybos žmonėmis reiškinį, pagalbos ieškojimo būdus. Čia taip pat pateikiami pamokų pavyzdžiai ir rekomendacijos popamokinei veiklai.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šios knygos rekomendacijos apima ir visapusišką informaciją apie pagrindines problemas, susijusias su prekyba žmonėmis, ir naujas sąvokas bei statistikos duomenis, taip pat analizuojama daugybė prekeivių žmonėmis naudojamų apgaulės būdų ir siūlomos būtinos prevencinės priemonės. Taip pat duodami praktiniai patarimai jauniems žmonėms, vykstantiems į užsienį. Praktinė šios knygos paskirtis – padėti likti moksleiviams nepriklausomiems, mokyti, kaip jie galėtų atpažinti ir išvengti prekeivių žmonėmis, ir suteikti žinių, kur galėtų ieškoti
pagalbos, jeigu prireiktų. Knygoje prekybos žmonėmis problema nagrinėjama keletu aspektų. Tai ir žmogaus teisės, lyčių lygybė bei įgalinimo perspektyvos. Visa tai padeda išsamiau nagrinėti problemą ir – dar svarbiau – kaip galimas aukas įvardyti ir merginas, ir vaikinus.

WHERE TO FIND IT:

www.iom.lt/documents/knyga_reduce.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno J. Grušo meno vidurinė mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2022 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it