Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Ryšys tarp paauglių mergaičių bandymų žudytis ir rizikos veiksnių šeimoje

NAME OF AUTHOR(S):

Darius Leskauskas

NAME OF PUBLISHER:

MEDICINA (2002) 38 tomas, Nr. 4

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

paauglių bandymai .udytis, rizikos veiksniai .eimoje, klinikinė depresija

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Researchers, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Tuos pačius veiksnius šeimoje vieni autoriai mini kaip nepilnamečių savižudiškos elgsenos rizikos veiksnys, kiti - kaip depresijos. Šio darbo tikslas išsiaiškinti - ar nepilna šeima, tėvų piktnaudžiavimas alkoholiniais gėrimais, psichikos ligomis sergantys šeimos nariai, savižudiškos elgsenos šeimos narys ir patirta prievarta arba smurtas turi ryšį su paauglių mergaičių bandymais žudytis, arba yra susiję su jais tiek, kiek tai skatina depresiją. Tyrimo duomenimis, kliniškai ryškus depresijos sindromas buvo būdingas 57,4 proc. bandžiusių žudytis ir 9,3 proc. nebandžiusių žudytis paauglių mergaičių. Nepilna šeimos sudėtis, tėvų piktnaudžiavimas alkoholiniais gėrimais, savižudiškos elgsenos šeimos narys, patirta prievarta arba smurtas buvo statistiškai reikšmingai dažnesni tarp depresiškų ir nedepresiškų bandžiusių žudytis paauglių mergaičių negu tarp nebandžiusių žudytis bendraamžių. Apibendrintais tyrimo duomenis, minėtieji veiksniai šeimoje turi ryšį su paauglių mergaičių bandymais žudytis nepriklausomai nuo klinikinės depresijos.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Nepilna šeima, tėvų piktnaudžiavimas alkoholiniais gėrimais, savižudiškos elgsenos šeimos narys, patirta prievarta arba smurtas turi ryšį su paauglių mergaičių bandymais žudytis nepriklausomai nuo klinikinės depresijos.
Šios problemos atsiliepia ir sprendžiant patyčių atvejus, todėl pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į problemos priežastį (nesaugi aplinka šeimoje), o ne į vieną iš psichologines problemas kenčiančio vaiko elgesio pasekmių (patyčias/tyčiojimąsi).
Planuojant antrinę nepilnamečių savižudiškos elgsenos prevenciją, reikalinga kurti programas, skirtas vaikams ir paaugliams, gyvenantiems nedarniose šeimose, su piktnaudžiaujančiais alkoholiniais gėrimais ir bandančiais žudytis tėvais, patiriantiems prievartą arba smurtą.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it