Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

NAME OF PUBLISHER:

Lietuvos Respublikos seimas

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Šmeižimas, įžeidimas, chuliganizmas

DOCUMENT TYPOLOGY:

Legislative document

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, Teachers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

Over 100 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Lietuvos baudžiamasis kodeksas - vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veiklų.
Kodeksas apibrėžia, kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia. Taip pat nustato bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones už kodekse numatytas veikas bei priverčiamąsias medicinos priemones. Pagrindžia baudžiamąją atsakomybę, nustato jos pagrindus ir sąlygas, taip pat aplinkybes, kuriais nusikalstamas veikas padarę asmenys gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Baudžiamąjame kodekse yra keletas straipsnių, susijusių su patyčiomis:
XXII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui
154 str. Šmeižimas
155 str. Įžeidimas

XL skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešąjai tvarkai
284 str. Viešos tvarkos pažeidimas

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno T. Masiulio jaunimo mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it