Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

NAME OF PUBLISHER:

Lietuvos Respublikos seimas

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Pažeidimai, chuliganizmas, nepilnamečiai

DOCUMENT TYPOLOGY:

Legislative document

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Policy Makers, School Directors.

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų uždavinys yra saugoti Lietuvos Respublikos visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką, stiprinti teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, garbę ir orumą, sąžiningai vykdytų savo pareigas, jaustų atsakomybę visuomenei.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse Tryliktame skyriuje Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką yra apibrėžiama nedidelio chuliganizmo, nepilnamečių padarytų chuliganizmų sąvokos ir atsakomybės (174, 175 str.)

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

T. Masiulio jaunimo mokykla

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it