Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Tineri violenți, categorii violente de școlari sau școli violente? Studiu multinivel al fenomenelor de victimizare la adolescenții școlari

NAME OF AUTHOR(S):

Adrian Hatos

NAME OF PUBLISHER:

Studiul este produs în cadrul anchetei finanțate CNCSIS prin grantul A192/2006

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Tineri violenți, violența în școli

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

În cadrul acestui articol, autorul investighează formele și incidența victimizării pe un eșantion întâmplător format din 2000 de elevi de liceu din Oradea, România. Folosind același eșantion, în a doua parte a studiului, autorul se concentrează pe descoperirea legăturilor de cauzalitate folosind un model de regresie. În ciuda faptului că acoperă doar 4% din variația fenomenului violenței școlare, factorii de la nivelul școlilor au un impact semnificativ.
Acest articol prezintă două concluzii importante. În primul rând, subliniază faptul că statutul social, măsurat aici destul de sumar prin nivelul de instrucție al tatălui, are un efect important asupra implicării în calitate de agresor. Elevul agresor nu este un marginal din punct de vedere statusului social de origine, ci dimpotrivă. O a doua concluzie importantă este că, deși în numere absolute impactul caracteristicilor de la nivelul școlilor nu este impozant, el explică o felie semnificativă din varianța comportamentului de victimizator. Influența limitată a școlilor se poate datora importanței copleșitoare a unor variabile individuale precum genul și statutul social.
La nivelul politicilor o singură concluzie directă poate fi extrasă: comportamentul de victimizator este asociat pozitiv cu insatisfacția școlară fiind astfel, cel puțin parțial, simptom de dezangajare școlară.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Articolul de față prezintă eforturile de cercetare ale lui Adrian Hatos în domeniul violenței școlare. Lucrarea se diferențiază de restul articolelor prin prisma faptului că recurge la utilizarea unui model statistic în vederea obținerii rezultatelor. Analizele din acest studiu sunt realizate pe un subset de 1970 de elevi din clasele IX – XII selectați aleatoriu dintre elevii de liceu din municipiul Oradea. Ancheta, desfășurată în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007, a fost realizată pe un eșantion aleatoriu monostadial, de tip cluster, selecția claselor făcându-se din toate școlile cu clasele IX – XII din municipiu cu excepția școlilor de arte și meserii.
Tocmai din prisma faptului că rezultatele sunt susținute de un model de regresie, acestea au o validitate crescută și o mai mare aplicabilitate.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it