Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Moksleivių patyčios Lietuvos mokyklose 1994–2002 m.

NAME OF AUTHOR(S):

Apolinaras Zaborskis, Lina Cirtautienė, Nida Žemaitienė.

NAME OF PUBLISHER:

Žurnalas Medicina (Kaunas) 2005.

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Moksleiviai, paaugliai, patyčios, priekabiavimas, smurtas.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Tyrimo tikslas. Įvertinti moksleivių patyčių paplitimą Lietuvos mokyklose, nustatyti jų pokyčius 1994–2002 m. ir duomenis palyginti su kitų šalių moksleivių analogiško tyrimo duomenimis. Straipsnyje analizuojami 11, 13 ir 15 metų moksleivių apklausų duomenys apie patirtas patyčias, jų pačių tyčiojimąsi iš kitų moksleivių. Tyrimo medžiaga rinkta 1994, 1998 ir 2002 m. vykdant PSO koordinuojamą tarptautinį moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimą (angl. Health Behaviour in School-Aged Children – HBSC). Daugiau kaip trečdalis moksleivių nurodė, jog mokykloje dažnai patiria patyčias. Berniukai dažniau nei mergaitės tampa patyčių objektu (2002 m. tyrimo duomenimis, 36 proc. berniukų ir 32 proc. mergaičių, p<0,05). Dažniausiai tyčiojamasi iš trylikamečių, rečiausiai – iš penkiolikmečių berniukų ir mergaičių. Įvertinus patyčių paplitimo dažnį pagal gyvenamąją vietą, paaiškėjo, jog tarp kaime gyvenančių moksleivių
tyčiojimosi dažnis beveik 1,5 karto didesnis nei tarp gyvenančių mieste. 2002 m., palyginus su 1994 ir 1998 m., moksleivių patiriamų patyčių dažnis buvo mažesnis (p<0,05). Berniukai (apie 40 proc.) dažniau linkę tyčiotis iš kitų palyginus su mergaitėmis (apie 28 proc.) (p<0,05). Abiejų lyčių grupėse tyčiojimosi iš kitų dažnis didėjo pagal amžių. 1994 ir 1998 m. kaime gyvenantys moksleiviai buvo linkę tyčiotis iš kitų moksleivių dažniau negu mieste gyvenantys, tačiau 2002 m. šis skirtumas buvo nereikšmingas. Lietuva visuose trijuose tyrimuose pirmauja pagal patyčių dažnį mokykloje palyginti su kitomis tyrime dalyvavusiomis šalimis.
Patyčias patiriančių ir iš kitų besityčiojančių moksleivių dažnis Lietuvos mokyklose yra didesnis nei kitose Europos šalyse: dažnų patyčių aukomis tampa vidutiniškai kas trečias 11–15 metų moksleivis.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šiame dokumente pateikiama daug aktualios patyčių paplitimo statistinės informacijos nuo 1994 m. iki 2002 metų, kuri surinkta apklausus ne mažiau kaip po 1500 moksleivių iš trijų amžiaus grupių (11, 13 ir 15 metų) vykdant PSO koordinuojamą tarptautinį moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimą. Šio tyrimo rezultatais remiasi vėlesnėse kitų autorių atliekamose tiriamosios studijos, dokumentu remiamasi priimant nacionalinio lygio sprendimus susijusius su patyčių prevencija.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it