Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Violența în mediul școlar

NAME OF AUTHOR(S):

Mihai Bolintiniș, Alina Isac

NAME OF PUBLISHER:

Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș Severin

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Violență în școli, cauze ale violenței

DOCUMENT TYPOLOGY:

Report

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

În cadrul acestui raport opinia publică este familiarizată cu fenomenul de violență școlară, care sunt cele mai frecvente cauze ale acestuia și nu în ultimul rând care sunt metodele care pot fi folosite în vederea soluționării problemelor conflictuale.
În prima parte a raportului reprezentanții poliției tratează problematica cauzelor. Încep prin a evidenția faptul că elevii problemă sunt aceia care au dificultăți în comunicarea cu părinții sau aceia care provin din familiile în care predomină climatul conflictual. Anturajul este, de asemenea, unul dintre motivele conflictelor școlare. Dorința de a ieși în evidență, teribilismul vârstei, nevoia de a se face cunoscuți sunt alți factori de violență în rândul elevilor. Toate aceste acte agresive influențează negativ sistemul educațional, dar și siguranța celor care învață în școlile în care incidentele violente „fac parte” din programa școlară.
Dintre factorii generatori de violență sunt amintiți: abundența scenelor violente în mass media, jocurile pe calculator de tip „shooter” sau „wrestling”, frustările elevului sau „încurajările” din partea colegilor.
Ca metode care pot fi folosite în vederea soluționării problemelor conflictuale sunt menționate: medierea conflictelor, echilibrarea intereselor, corectarea climatului conflictual în familie și realizarea unui echilibru al statutului elevilor în școală.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Prezentul raport se regăsește pe pagina Inspectoratului de Poliție al Județului Caraș-Severin, în cadrul secțiunii Prevenirea criminalității. Prin intermediul acestui raport reprezentanții poliției încearcă să atragă atenția asupra fenomenului violenței școlare. Mai mult decât atât, ei analizează cauzele și oferă și câteva soluții care pot fi folosite în vederea diminuării efectelor sau chiar stopării fenomenului.
Elementele de noutate aduse în discuție de acest articol se referă în primul rând la cauze. Cei de la poliție scot în evidență influența nocivă pe care o pot avea jocurile pe calculator, pasivitatea cadrelor didactice sau provocările venite din partea altor elevi.
Un alt element de noutate este reprezentat de o altă metodă care poate fi folosită în vederea soluționării problemelor conflictuale existente, și anume: realizarea unui echilibru al statutului elevilor în școală; prin această procedură fiecare elev învață că este egal în drepturi indiferent de situația financiară sau de statutul social al părinților.
În final autoritățile încheie cu îndemnul de a nu încuraja violența în școli.

PDF OF THE PUBLICATION:

08 Violenta in mediul scolar.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it