Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Vilniaus Simono Daukanto pagrindinės mokyklos elgesio taisyklės

NAME OF AUTHOR(S):

Vilniaus Simono Daukanto pagrindinės mokyklos administracija

NAME OF PUBLISHER:

Vilniaus Simono Daukanto pagrindinė mokykla

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Patyčios, mokiniai, elgesys, taisyklės

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Mokinio elgesio taisyklėse trumpai ir aiškiai apibrėžiamos mokinių teisės ir pareigos. Tai pareiga stropiai mokytis, lankyti pamokas, drausmingai elgtis ir pagarbiai bendrauti su mokytojais, klasės draugais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais. Už mokinio taisyklių nesilaikymą mokiniams gali būti taikomos drausminės nuobaudos.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Panašias mokinio elgesio taisykles yra sudarę bemaž visos Lietuvos mokyklos, kiekvienas mokinys privalo jas pasirašyti. Šis dokumentas pasirinktas norint atkreipti dėmesį, kad mokinys savo parašu patvirtina, kad elgsis pagarbiai ir nesityčios iš kitų mokinių, o už mokinio taisyklių nesilaikymą mokiniams gali būti taikomos drausminės nuobaudos. Todėl pagrindinė atsakomybė dėl patyčių tenka patyčių dalyviams ir netinkamai savo vaikus auklėjantiems tėvams.

PDF OF THE PUBLICATION:

43 Mokinio elgesio taisyklės.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

KTU

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it