Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Vaikas kenčia pažeminimus. Ką gali tėvai?

NAME OF AUTHOR(S):

Stefa Grigalevičienė

NAME OF PUBLISHER:

Prienų „Ažuolo“ pagrindinė mokykla

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Patyčios, mokykla, šeima

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Pastaruoju metu tiek televizijoje, tiek spaudoje labai dažnai girdime apie patyčias, pažeminimus tarp vaikų. Nėra jokių abejonių - visi tėvai nenori, kad jų vaikas įsipainiotų į pažeminimus ar patyčias. Tėvai nori, kad jų vaikai mokykloje ar už jos ribų būtų saugūs. Neretai manoma, kad mokykla nesiima tinkamų priemonių užkirsti kelią pažeminimams tarp mokinių arba padaro dėl to ne viską. Kaltinami mokytojai, mokyklos administracija, žemintojų vaikų tėvai. Labai gaila, tačiau faktas yra tas, kad pažeminimai ir patyčios egzistuoja bet kokioje mokykloje. Nėra nei vienos nuo to apsaugotos mokyklos. Kaip gi savo vaikų elgesį įtakoja tėvai ir ką jie gali nuveikti, kad jiems padėtų?

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šiame straipsnyje trumpai ir aiškiai apibūdinamos patyčių kilimo priežastys, kurios dažniausiai kyla arba yra susiję su šeimos gyvenimu. Duodamas pagrindinis patarimas tėvams – girti savo vaiką kai jis daro gerus darbus, tuomet ugdomas vaiko pasitikėjimas savimi, savivertės jausmas. Taip pat pabrėžiama, kad geriausia netinkamo elgesio prevencija – asmeninis geras elgesys.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

KTU

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it