Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Kai vaikas netinkamai elgiasi

NAME OF AUTHOR(S):

Stefa Grigalevičienė

NAME OF PUBLISHER:

Prienų „Ažuolo“ pagrindinė mokykla

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

Patyčios, mokykla, šeima

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Šiais laikais, kai visi yra beprotiškai užsiėmę, dauguma tėvų dažniau linkę savo vaikus peikti nei girti. Ir taip yra ne todėl, kad jie nori būti blogais tėvais. Paprasčiausiai tuomet, kai vaikai ramūs ir tylūs, tėvai naudojasi proga ir tiesiog dirba savo darbus. Tačiau vaikams pradėjus elgtis blogai, jie viską meta ir pradeda šaukti. O nuo tėvų reakcijos ir priklauso, ar toks vaikų elgesys kartosis.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Tėvai neretai reikalauja iš savo vaikų „protingo" elgesio nepagrįstai. Pagal savo amžių vaikas gali būti tiesiog nepajėgus suvokti daugelį dalykų. Todėl ilgi pokalbiai apie gerą ar blogą elgesį dažniausiai neduoda jokių rezultatų, išskyrus padidintą dėmesį jiems.
Straipsnio autorė pabrėžia, kad kiekvienas tėvas turi suvokti, kad reakcija į vaiko elgesį gali būti pagrįsta tik įsivaizdavimu to, kas vyksta, iš tikrųjų nežinant, ką jaučia vaikas. O jei į vaiko elgseną bus žiūrima tik iš suaugusiojo pozicijų, galima klaidingai interpretuoti jo veiksmus -skirti jam per daug dėmesio- taip tik pabloginant situaciją.
Labai taikliau autorė pastebi, kad kai susipyksta suaugęs ir vaikas, labai naudinga užduoti sau tokį klausimą: - O kas gi turi būti protingesnis sprendžiant konfliktą - vaikas ar suaugęs?

PDF OF THE PUBLICATION:

45 Kai vaikas netinkamai elgiasi.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

KTU

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it