Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Agresivitatea în școală

NAME OF AUTHOR(S):

Ilie Nina

NAME OF PUBLISHER:

www.pagini-scolare.ro

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Agresivitate, cauzele agresivității, soluții

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

În cuprinsul acestui articol autoarea vorbește despre agresivitatea în școală, comportament agresiv, cauzele acestui fenomen și activitățile care pot fi folosite pentru a reduce agresivitatea în rândul elevilor.
În prima parte este prezentat fenomenului agresivității școlare sub multiplele sale forme. Vedem că sub auspiciul agresivității școlare se regăsesc: confruntarea vizuală, poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea și ajungând la forme cu intensitate crescută cum ar fi înjunghierea și împușcarea.
Apoi regăsim tratate cauzele care conduc la apariția acestui gen de comportament în rândul elevilor. Dintre acestea regăsim: probleme familiale (familii dezmembrate, situația materială precară), familii în care există un climat conflictual, familii hiperpermisive, modele de comportament învățate în familie, anturajul, caracteristici specifice vârstei (dorința de a atrage atenția, de a impresiona, din teribilism, afirmarea masculinității), conjuctura economică și socială, relația dascăl-elev.
În ultima parte a materialului sunt menționate anumite activități ce pot fi folosite în vederea reducerii agresivității în rândul elevilor. Cu titlu de exemplu putem menționa: dezbaterea în cadrul orelor de dirigenție/consiliere a unor teme privind comportamentul agresiv al elevilor, organizarea unor activități recreative cu specific non-violent, consilierea psihologică a elevilor cu comportament agresiv și a elevilor care au fost victime ale unui astfel de comportament, realizarea de lectorate cu părinții pe tema educației non-violente și multe altele.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Asemeni celorlalte articole din domeniu, și acesta prezintă agresivitatea școlară, cauzele ei și câteva posibile soluții de tratare a problemei. Importanța acestui articol este oferită de tratarea fenomenului în complexitatea lui. Sunt amintite toate formele de agresivitate școlară, pe o scară a intensității, pornind de la intensitatea cea mai mică și ajungând la forme de intensitate crescută, cum ar fi înjunghierea sau împușcarea.
Dintre cauzele care duc la apariția unui astfel de fenomen se insistă mai mult pe următoarele trei: motivația învățării școlare, conjuctura economică și socială și relația dascăl-elev. Față de alte articole din domeniu, acesta pune accent pe dascăli și pe relația care se dezvoltă între aceștia și elevi. Mai mult decât atât, se insistă și asupra colaborării dintre profesori și părinții elevilor.
Partea finală a articolului este foarte importantă deoarece găsim enumerate aproximativ 12 activități ce pot fi utilizate în scopul reducerii agresivității în rândul elevilor.
Se încheie prin accentuarea rolului profesorilor, ca agenți educaționali, în modelarea comportamentului elevilor.

PDF OF THE PUBLICATION:

10 Agresivitatea in scoli.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it