Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Patyčios mokykloje ir jų sąsajos su moksleivių sveikata bei gyvensena

NAME OF AUTHOR(S):

Apolinaras Zaborskis, Inga Vareikienė

NAME OF PUBLISHER:

Žurnalas Medicina (Kaunas) 2008.

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Lithuanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Lithuanian

KEYWORDS:

moksleiviai, paaugliai, patyčios, sveikata, rūkymas, alkoholiniai gėrimai, narkotikai, savižudiški ketinimai.

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Researchers, Young People, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Tyrimo tikslas. Įvertinti moksleivių patyčių sąsajas su sveikatos ir gyvensenos
rodikliais atsižvelgiant į tiriamųjų lytį bei patyčių pobūdį.
Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai. Analizuojami 2002 m. Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinio tyrimo „Moksleivių gyvensena ir sveikata“ (angl. Health Behavior in School-Aged Children – HBSC) duomenys apie 11–15 metų moksleivių patiriamas patyčias, jų pačių tyčiojimąsi iš kitų moksleivių. Moksleivių apklausai naudota anoniminė anketa, parengta tarptautiniam tyrimui. Į klausimus atsakė 5626 penktųjų, septintųjų ir devintųjų klasių moksleiviai (atsako dažnis – 95 proc.).
Rezultatai. Ne rečiau kaip 2–3 kartus per mėnesį patyčias teko patirti daugiau kaip pusei (52,3 proc.) Lietuvos moksleivių, kurie arba buvo kitų moksleivių patyčių aukomis (18,3 proc.), arba patys tyčiojosi iš kitų moksleivių (17,9 proc.), arba patyrė viena ir kita (16,1 proc.). Mokykloje pasireiškusios patyčios susijusios su blogesniu moksleivių savo sveikatos vertinimu, žemesniu pasitenkinimu gyvenimu bei dažnais galvos, skrandžio, nugaros skausmais, liūdesiu, irzlumu, nervine įtampa, nemiga, galvos svaigimu, silpnumu. Nustatytos sąsajos priklausė nuo tiriamųjų lyties ir patyčių pobūdžio. Tyčiojęsi iš kitų paaugliai buvo linkę rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas. Paaugliai, tapę patyčių aukomis ir (arba) patys tyčiojęsi iš kitų, pasižymėjo didesne savižudiškų ketinimų galimybe nei tie, kurie nebuvo patyrę patyčių.
Išvados. Patyčios mokykloje yra didelė problema, susijusi su moksleivių sveikatos sutrikimais ir rizikingo elgesio apraiškomis. Tokį socialinį reiškinį kaip patyčios būtina plačiau tyrinėti ir vykdyti jos prevenciją.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Šiame dokumente pateikiama daug aktualios jaunimo psichinės sveikatos ir patyčių fenomeno statistinės informacijos, kuri surinkta apklausų vykusių 1994-2004 metais metu. Šio tyrimo rezultatais remiasi vėlesnės tiriamosios studijos.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Kauno technologijos universitetas

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it