Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

Violența în școală. Agresivitate în rândul elevilor

NAME OF AUTHOR(S):

Daniela Chira, Marinela Predoi, Laura Purcărea, Ana-Irina Saftiu, Marian Ilie

NAME OF PUBLISHER:

Revista De Cercetare În Științe Ale Educației

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Romanian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

KEYWORDS:

Agresivitate, stimă de sine, termperament

DOCUMENT TYPOLOGY:

Research

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Policy Makers, Teachers, Researchers, School Directors.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Studiul de faţă îşi propune pe de o parte, evidenţierea gradului de asociere dintre stima de sine şi agresivitate în rândul elevilor, iar pe de altă parte evaluarea relaţiei dintre temperament şi comportamentul agresiv al elevilor adolescenţi. În acest scop s-au folosit: proba pentru evaluarea stimei de sine, elaborată de Rosenberg, proba pentru temperament, construită de Heymans, proba pentru evaluarea personalităţii, concepută şi utilizată de Eysenck din care s-a selectat doar scala pentru impulsivitate.
Pentru atingerea obiectivelor propuse s-au avansat următoarele ipoteze: dacă stima de sine are un nivel scăzut, atunci individul manifestă frecvent un comportament agresiv ridicat; dacă individul prezintă multe trăsături temperamentale de gen nervos, atunci manifestă frecvent un comportament agresiv ridicat și viceversa.
A fost supusă studiului o clasă de elevi din cadrul Liceului Agricol, Timișoara. Vârsta subiecților a fost cuprinsă între 15 – 17 ani.
În urma prelucrării statistice a datelor se observă, pentru prima ipoteză, că între cele două variabile există o corelație negativă. Acest lucru înseamnă că datele observate sprijină prima ipoteză lansată, conform căreia un nivel scăzut al stimei de sine este asociat cu un comportament impulsiv ridicat.
Datele statistice sprijină și cea de-a doua ipoteză, care se referă la evaluarea relației între tipul temperamental al fiecăruia și comportamentul agresiv. După cum reiese din datele obținute, există anumite tipuri de temperament înclinate spre astfel de aptitudini, vorbim, astfel, în special despre tipul nervos și cel coleric.
În ultima parte a cercetării autorii vin cu propuneri și sugestii de îmbunătățire a activității din clasa de elevi din perspectiva temei abordate.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Prezentul demers de cercetare are ca scop identificarea la nivelul unei clase de elevi a setului aferent de cauze ale conduitelor impulsive ale acestora în vederea propunerii unor modalități de intervenție care să reducă aceste comportamente agresive.
Obiectivele proiectului vizează următoarele două aspecte: evidențierea gradului de asociere dintre stima de sine și agresivitate, în rândul elevilor și evaluarea relației dintre temperament și comportamentul agresiv al elevilor adolescenți.
După decodificarea datelor obținute în urma testării subiecților, analiza rezultatelor urmărește aspectele cantitative, prin aplicarea aparatului statistic corespunzător, și nu în ultimul rând și aspectele calitative.
Aceste proiect de cercetare are o valoare considerabilă în rândul publicațiilor din domeniu deoarece utilizează un aparat statistic pentru a demonstra ipotezele de lucru. Lucrarea respectă toate rigorile unei lucrări de cercetare academice și de aceea rezultatele sale merită a fi luate în considerare.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

EuroEd Foundation

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it