Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publication List

Database

TITLE OF DOCUMENT:

ЗАЩО ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ ПРОЯВЯВАТ НАСИЛИЕ?

NAME OF AUTHOR(S):

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

NAME OF PUBLISHER:

Форум bg-mamma.com

LANGUAGE OF DOCUMENT:

Bulgarian

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Bulgarian

KEYWORDS:

Тийнейджър, насилие, емоционален проблем, причина, вреда

DOCUMENT TYPOLOGY:

Web Article

TARGET GROUP OF PUBLICATION:

Parents, Teachers, Researchers, Young People.

SIZE OF THE PUBLICATION:

1 - 20 pages

DESCRIPTION OF CONTENTS:

Съдържанието на настоящия документ преминава през разглеждане на няколко водещи причини за насилие, а именно: емоционалните проблеми, които излизат на преден план със започването на пубертета, когато за всяко нещо подрастващите реагират бурно, гневно и агресивно; желанието за подражание, което е свързано с любовта у тийнейджърите да бъдат в света на фантазиите и забавленията и да подражават на кумири, които не винаги постъпват правилно; стремежът към извършване на забранени неща, който също може да доведе до насилие; насилие се поражда и като отмъщение заради извършено преди това насилие - когато тийнейджърът е бил жертва – като отмъщението не е задължително насочено към извършителя на първоначалния акт на насилие; агресивния модел на общуване между членовете на семейството често се превръща в модел на поведение за децата, става норма в общуването; скуката и отегчението, които се свързват с факта, че често именно в пубертета се променят интересите или те просто изчезват; употребата на алкохол и наркотици от тийнейджърите променят техния начин на мислене, чувствителността и поведението.

REVIEWER’S COMMENTS ON THE DOCUMENT:

Разгледаният документ е интересен със сравнително изчерпателния анализ на възможните причини, които стоят в основата на насилието, което проявяват тийнейджърите. Материалът обаче спира до там, без да дава варианти и предложения за неутрализиране на посочените възможни причинители на насилие. Неговото съдържание би следвало да се използва само като референция, от която да се направи доста по-задълбочен анализ, който да води до предложения за превенция и борба с насилието при тийнейджърите.

PDF OF THE PUBLICATION:

21_Nasilie_Teen.pdf

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Зинев Арт Технологии

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it