Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

"I Am Not Scared" Project

Homepage > Database > Publications

Search options

Search in title & keywords

Document language

Reviews language

Publications Database

From this section it is possible to access to a review of publications, available at national level in the nine European countries involved, addressing the bullying phenomenon. The publications include: researches, reports, books, articles, web articles, laws, regulations, etc.

Each selected publication has been reviewed and presented according to a common format. The reviews of the selected publications are organized in the searchable database below. Please notice that the publications are available only in the original languages, while the reviews were made in English and in the national languages.

Country in focus: Lithuania

Click on the country of Interest:
Select Documents from Belgium Select Documents from Bulgaria Select Documents from Germany Select Documents from Greece Select Documents from Italy Select Documents from Lithuania Select Documents from Romania Select Documents from Spain Select Documents from United Kingdom Select All Documents


Document Title

Author
Document
language
Reviews
language
"Self esteem: The key to success in work and love" Frieda Porat Lithuanian English
"What every child should know about violence and how to stay safe" Aušra Kurienė Lithuanian English
2010 m. Paauglių patyčių paplitimo tyrimas Evelina Narkevičiūtė-Petravičienė Lithuanian Lithuanian
Į patyčias įsitraukusių Kauno mokyklų mokinių savijauta, rizikinga elgsena ir vaidmenys tyčiojantis Giedrė Širvinskienė, Nida Žemaitienė, Alina Didžiokienė Lithuanian Lithuanian
„Kodėl vaikai tyčiojasi“ Svajūnė Marcinkevičienė Lithuanian Lithuanian
Analysis of problem of bullying and its prevention at comprehensive school Giedrius Girdvainis, Rasa Pocevičienė Lithuanian English
„Patyčios Lietuvos mokyklose: problemos ir jų sprendimo būdai“ Mindaugas Damijonaitis Lithuanian Lithuanian
„Patyčios: atpažink, išvenk, sustabdyk“ Evaldas Karmaza Lithuanian Lithuanian
Ar mokytojai pajėgūs apsiginti nuo patyčių? Internetinio portalo www.balsas.lt žurnalistas Lithuanian Lithuanian
Are teachers able to defend themselves against bullying? Website www.balsas.lt journalist English English
„Savigarba: kelias į sėkmę ir meilę“ Frieda Porat Lithuanian Lithuanian
Bang Bang You're Dead Guy Ferland English English
Bipolinio sutrikimo ypatybės paauglystėje Devika Gudienė, Darius Leskauskas, Aurelija Markevičiūtė, Dalius Klimavičius, Virginija Adomaitienė Lithuanian Lithuanian
Building a school without bullying Robertas Povilaitis, Jurgita-Smiltė Jasiulionė, Aųšra Kurienė, Dainius Pūras, Žydrė Arlauskaitė, Erna Petkutė, Jūratė Čižauskaitė, Vytis Valantinas Lithuanian English
Bullying in Lithuanian schools in 1994–2002 Apolinaras Zaborskis, Lina Cirtautienė, Nida Žemaitienė. Lithuanian English
Bullying may stop Lithuanian English
Bullying prevalence in schools Robertas Povilaitis, Jurgita Valiukevičiūtė Lithuanian English
Bullying status in schools of Lithuania The work group of the project “Safe School” Lithuanian English
Bullying: recognise, avoid, prevent Evaldas Karmaza Lithuanian English
Child is experiencing humiliation in school Maria G. R. Robichaud Lithuanian English
Child suffers humiliation. What can parents do? Stefa Grigalevičienė English English
Childrens spiritual health – in cinderellas position M.Zinkuvienė Lithuanian English
Conception of bullying at comprehensive school discourse on reasons, forms and consequences Vilija Targamadzė, Džiuginta Valeckienė Lithuanian English
Correlation of deliberate self-harm and stressful life events in adolescence in Lithuania Agnė Laskytė, Nida Žemaitienė, Raimundas Vaitkevičius Lithuanian English
Counseling of children who have a tendency to commit the violence: Practical advises Vega Dikčienė Lithuanian English
Criminal Code of the Republic of Lithuania English English
Distinctions of bipolar disorder symptoms in adolescence Devika Gudienė, Darius Leskauskas, Aurelija Markevičiūtė, Dalius Klimavičius, Virginija Adomaitienė English English
Efektyvaus bendravimo su vaikais ir paaugliais vadovas Birutė Baranauskienė, Jūratė daškevičienė, Irena Jusienė, Rasa Kazlauskienė, Darius Leskauskas Lithuanian Lithuanian
Effective communication with children and adolescents. Guidebook Birutė Baranauskienė, Jūratė daškevičienė, Irena Jusienė, Rasa Kazlauskienė, Darius Leskauskas Lithuanian English
Epidemic in School - BULLYING Milda Astrauskaitė Lithuanian English
Expression of jeering experienced by adolescents who go in for sports, who do not and who belong to risk group and of their jeering at coevals I. Tilindienė, L. Žalys, G. Rastauskienė, I. Valantinienė, O. Liesionienė Lithuanian English
Gal mano vaikas mokykloje užgauliojamas, skriaudžiamas? Juozas Vyšniauskas Lithuanian Lithuanian
Galiu padėti savo vaikui Žydrė Arlauskaitė Lithuanian Lithuanian
Human trafficking, and prevention activities at school Rasa Erentaitė and others English English
I am able to communicate without bullying R. Povilaitis, J.S. Jasiulionė Lithuanian English
I am able to help my child ("Galiu padėti savo vaikui") Žydrė Arlauskaitė English English
Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam Aušra Kurienė Lithuanian Lithuanian
Kai vaikas netinkamai elgiasi Stefa Grigalevičienė Lithuanian Lithuanian
Kur kreiptis, kai vaikas mokykloje terorizuojamas? Lithuanian Lithuanian
Kuriame mokyklą be patyčių Robertas Povilaitis, Jurgita-Smiltė Jasiulionė, Aųšra Kurienė, Dainius Pūras, Žydrė Arlauskaitė, Erna Petkutė, Jūratė Čižauskaitė, Vytis Valantinas Lithuanian Lithuanian
Legal and psychological education of school violence prevention as a paradigm Rolandas Bulotas, Valentina Bereznaja-Demidenko Lithuanian English
Lietuvos paauglių sąmoningo savęs žalojimo ir stresą keliančios gyvenimo patirties sąsajos Agnė Laskytė, Nida Žemaitienė, Raimundas Vaitkevičius Lithuanian Lithuanian
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas Lithuanian Lithuanian
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas Lithuanian Lithuanian
Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas. Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų progra... Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas Lithuanian Lithuanian
Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lithuanian Lithuanian
Lilija amžinai Lukas Moodysson Lithuanian Lithuanian
Lilja 4-ever Lukas Moodysson English English
Lithuania: youth mental health – from research to policies, practice and partnerships Apolinaras Zaborskis, Nida Žemaitienė, Vilius Jonas Grabauskas, Dainius Pūras, Robertas Povilaitis English English
Lithuania: youth mental health – from research to policies, practice and partnerships Apolinaras Zaborskis, Nida Žemaitienė, Vilius Jonas Grabauskas, Dainius Pūras, Robertas Povilaitis English Lithuanian
Lithuanian Republic Ministry of Social Security and Labour Order. Concerning national child abuse prevention and child support program for the year 2011-2015 approval The Minister of Social Security and Labour Donatas Jankauskas English English
Love yourself, change life (Working Paper) Louise L. Hay Lithuanian English
Maybe my child is bullied at school or offended? Juozas Vyšniauskas Lithuanian English
Modern approaches towards bullying and violence prevention in schools Articles presented by public bodies of Lithuania Lithuanian English
Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose Valstybės pareigūnų (Prezidento, Vaikų apsaugos kontrolierės ir kt.) straipsniai Lithuanian Lithuanian
Moksleivių patyčios Lietuvos mokyklose 1994–2002 m. Apolinaras Zaborskis, Lina Cirtautienė, Nida Žemaitienė. Lithuanian Lithuanian
Moku bendrauti be patyčių R. Povilaitis, J.S. Jasiulionė Lithuanian Lithuanian
Mokykla gali įveikti patyčias Rekomendacijos mokytojams Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionienė Lithuanian Lithuanian
Mokyklų epidemija- PATYČIOS Milda Astrauskaitė Lithuanian Lithuanian
Mylėk save, pakeisk gyvenimą (Darbo knyga) Louise L. Hay Lithuanian Lithuanian
Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011-2015 metų programa LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai Lithuanian Lithuanian
National child abuse prevention and child support program in 2011-2015 Personel of the ministry of social security and labour Lithuanian English
Naujos galimybės prevencijos programų plėtrai Algimantas Šimaitis Lithuanian Lithuanian
New possibilities for the development of prevention programmes Algimantas Šimaitis Lithuanian English
Nusikalsti linkusių vaikų konsultavimas: praktiniai patarimai Vega Dikčienė Lithuanian Lithuanian
Patyčių bendrojo lavinimo mokykloje samprata: priežasčių, formų ir pasekmių diskursas Vilija Targamadzė, Džiuginta Valeckienė Lithuanian Lithuanian
Patyčių masto įvertinimas Alytaus miesto mokyklose Irma Geraltauskaitė Lithuanian Lithuanian
Patyčių prevencija mokyklose Robertas Povilaitis, Jurgita Valiukevičiūtė Lithuanian Lithuanian
Patyčių problema ir jos prevencijos bendrojo lavinimo mokykloje analizė Giedrius Girdvainis, Rasa Pocevičienė Lithuanian Lithuanian
Patyčios gali liautis Lithuanian Lithuanian
Patyčios mokykloje ir jų sąsajos su moksleivių sveikata bei gyvensena Apolinaras Zaborskis, Inga Vareikienė Lithuanian Lithuanian
Patyčios: situacija Lietuvos mokyklose Projekto „Saugi mokykla“ darbo grupė Lithuanian Lithuanian
Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje Rasa Erentaitė ir kt. Lithuanian Lithuanian
Pykšt, pokšt – tu negyvas Guy Ferland Lithuanian Lithuanian
Recommendations for schools „Child line“ employees Lithuanian English
Rekomendacijos mokyklai Viešosios įstaigos "Vaikų linija" darbuotojai Lithuanian Lithuanian
Relationship between the suicidal attempts of adolescent girls and risk factors in the family Darius Leskauskas Lithuanian English
Republic of Lithuania Code of Administrative Violations English English
Resolution of the Government of the Republic of Lithuania Concerning national child abuse prevention and child support program approval for the year 2008-2010. The Government of the Republic of Lithuania English English
Ryšys tarp paauglių mergaičių bandymų žudytis ir rizikos veiksnių šeimoje Darius Leskauskas Lithuanian Lithuanian
School bullying and its association with health and lifestyle among schoolchildren Apolinaras Zaborskis, Inga Vareikienė Lithuanian English
School bullying in Lithuania: problems and solutions Mindaugas Damijonaitis Lithuanian English
School can cope with bullying Recommendations for teachers Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionienė Lithuanian English
School violence: prevention and support Methodological recommendations Evaldas Karmaza, Neringa Grigutytė, Elena Gauda Karmazė Lithuanian English
Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba Metodinės rekomendacijos Evaldas Karmaza, Neringa Grigutytė, Elena Gauda Karmazė Lithuanian Lithuanian
Social skills training manual(to develope skills of primary school students) Sigita Kemerienė, Renata Mazūrienė, Algirdas Petronis, Agnė Sadauskienė Lithuanian English
Socialinių įgūdžių ugdymo vadovas (Pradinių klasių moksleivių įgūdžiams lavinti) Sigita Kemerienė, Renata Mazūrienė, Algirdas Petronis, Agnė Sadauskienė Lithuanian Lithuanian
Sportuojančių, nesportuojančių ir rizikos grupės paauglių patiriamų patyčių ir jų pačių tyčiojimosi iš bendraamžiu raiška I. Tilindienė, L. Žalys, G. Rastauskienė, I. Valantinienė, O. Liesionienė Lithuanian Lithuanian
Student’s code of conduct of Vilnius Simonas Daukantas elementary school The administration of Vilnius Simonas Daukantas elementary school English English
Teenagers bullying prevalence study, 2010 Evelina Narkevičiūtė-Petravičienė Lithuanian English
Teisinė ir psichologinė edukacija mokykloje kaip smurto prevencijos paradigma Rolandas Bulotas, Valentina Bereznaja-Demidenko Lithuanian Lithuanian
The evaluation of bullying extent in Alytus schools Irma Geraltauskaitė Lithuanian English
The health, risk behavior and bullying roles of children involved in school bullying behaviors in Kaunas Giedrė Širvinskienė, Nida Žemaitienė, Alina Didžiokienė Lithuanian English
Vaikų dvasinė sveikata – pelenės vietoje M.Zinkuvienė Lithuanian Lithuanian
Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje Maria G. R. Robichaud Lithuanian Lithuanian
Vaikas kenčia pažeminimus. Ką gali tėvai? Stefa Grigalevičienė Lithuanian Lithuanian
Vilniaus Simono Daukanto pagrindinės mokyklos elgesio taisyklės Vilniaus Simono Daukanto pagrindinės mokyklos administracija Lithuanian Lithuanian
When a child does not behave properly Stefa Grigalevičienė English English
Where to go when the child is bullied at school? Lithuanian English
Why do children bully? Svajūnė Marcinkevičienė Lithuanian English

I Am Not Scared Project
Copyright 2024 - This project has been funded with support from the European Commission

Webmaster: Pinzani.it